HVD 1 nr 1,00kr + 19,00kr (F15)

  • Få den første leveringen i serien Håndverkerskolen for kr 1,00 + kr 19,00 i porto og eksp. + kr 0,00 i girogebyr. I alt kr 20,00.
  • Etter introduksjonstilbudet fortsetter abonnementet løpende.
  • Du betaler deretter kr 169,50 + kr 39,50 i porto og ekspedisjon, i alt kr 209,00 pr. levering.